CODE OF CONDUCT

OEM's code of conduct adfærdskodeks er baseret på de 10 principper, der er udviklet inden for rammerne af FN's Global Compact. Code of conduct omfatter menneskerettigheder, arbejdsretlige spørgsmål, miljø og antikorruption. Disse områder omfatter de væsentlige dele af det ansvar, det er naturligt at tage for alle koncernens virksomheder. De grundlæggende principper i code of conduct er:
​​​​

MENNESKERETTIGHEDER

  1. OEM støtter og respekterer beskyttelsen af internationale menneskerettigheder.
  2. OEM er ikke involveret i krænkelser af menneskerettighederne.

ARBEJDSRET

  1. OEM opretholder foreningsfrihed i overensstemmelse med lokal lovgivning, og alle medarbejdere er frie til at starte eller deltage i fagforeningsaktiviteter. OEM anerkender retten til kollektive forhandlinger om ansættelsesvilkår.
  2. Alle former for tvangsarbejde er forbudt, og medarbejderne har ret til at opsige deres arbejde i henhold til lokal lovgivning eller ansættelseskontrakter.
  3. OEM afstår fra alle former for børnearbejde. Ingen personer under 15 år kan ansættes, og i tilfælde af særligt krævende opgaver skal personen være mindst 18 år gammel.
  4. Al diskrimination, uanset etnicitet, hudfarve, køn, religion, politisk mening, national oprindelse, social oprindelse, alder, handicap, HIV/AIDS-status, medlemskab af fagforening og seksuel orientering, skal undgås under beskæftigelse eller udøvelse af erhverv. Fysisk eller mental chikane er strengt forbudt.

MILJØ

  1. OEM støtter forsigtighedsprincippet vedrørende miljørisici: "Hvis der er trusler om alvorlige eller irreversible skader, bør manglende fuldstændig videnskabelig sikkerhed ikke anvendes som grund til at udskyde omkostningseffektive foranstaltninger til forebyggelse af miljøforurening."
  2. Innovative løsninger, der reducerer miljøbelastningen, tilskyndes, og OEM tager aktivt initiativ til at fremme større miljøansvar.
  3. OEM opfordrer til udvikling og formidling af miljøvenlige teknologier. Bæredygtig udvikling er et nøgleord, og OEM arbejder med miljøspørgsmål ud fra et forebyggende perspektiv.

ANTIKORRUPTION

  1. OEM arbejder mod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse, og udvikler proaktivts strategier og konkrete programmer til at tackle korruption både internt og i koncernens forsyningskæder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

KONTOR - ALLERØD, DANMARK

Engholm Parkvej 4
3450 Allerød

HOVEDKONTOR - TRANÅS, SVERIGE

OEM Electronics AB
Leveringsadresse: Dalagatan 4
573 42 TRANÅS