Skip to main content

RUMSILIKONE

Elastosil S – udviklet på jorden til brug i rummet.

Materialer, der anvendes i satellitkonstruktioner, skal permanent kunne modstå vakuum, ioniserende stråling og ekstreme temperatursvingninger.

Alle produkter i Elastosil S-serien er udviklet i tæt samarbejde med store rumfartsvirksomheder. På denne måde kan Wacker sikre, at produkterne altid opfylder meget strenge ESA-/NASA-standarder for materialegenskaber, brugervenlighed og holdbarhed.

Silikonen hærder uden krympning og påvirkes af faktorer som relativ luftfugtighed eller diffusionshastighed. Råmaterialerne gennemgår særlig behandling for til enhver tid at sikre et lavt indhold af flygtige materialer. Som følge heraf er produkterne langt under de specificerede grænser i ASTM E 595 og deres tilsvarende NASA-/ESA-standarder såsom ESA PSS - 014-702.

Hvert batch testes i et akkrediteret laboratorium.

RELATEREDE ARTIKLER

Elektrisk ledende lim - ideel til solpaneler

Nyheder
Det er almindeligt at bruge lodning, når det kommer til samling af solpa...

LEVERANDØRER

wacker silicones

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

KONTOR - ALLERØD, DANMARK

Engholm Parkvej 4
3450 Allerød

HOVEDKONTOR - TRANÅS, SVERIGE

OEM Electronics AB
Leveringsadresse: Dalagatan 4
573 42 TRANÅS