MILJØET I FOKUS

Vi gør en forskel og er konstant involveret i det yderst vigtige emne - miljøet. Vi ønsker at være forbillede for vores medarbejdere, kunder og leverandører, når det kommer til miljø og bæredygtighed.

Vi forbedrer hele tiden den måde, vi arbejder med vores miljøpåvirkning i alle led af organisationen. Vores miljøpolitik betyder, at vi løbende evaluerer og forbedrer forretningen gennem:

 • INDBLIK

Vi vurderer hele virksomheden ud fra dens miljøpåvirkning.

 • MINIMAL MILJØPÅVIRKNING

Vi stræber efter, at vores aktiviteter skal have så lille miljøpåvirkning som muligt.

 • BEDSTE UDNYTTELSE AF RESSOURCER

Vi bestræber os på at bruge ressourcerne så effektivt som muligt.

Vi er naturligvis certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 for at sikre vores processer.

EKSEMPLER PÅ INDSATSOMRÅDER:

 • Vi bruger 100% vedvarende energi i vores lokaler i Sverige.
 • Vi pakker effektivt og genbruger emballage.
 • Vi har installeret solpaneler på alle vores lokationer i Tranås.
 • Vi bruger elbiler mellem vores lokationer i Tranås.

Caroline Lundborg hemsida
Caroline Lundborg
Miljø- og bæredygtighedskoordinator
+46 75-242 45 77

Kontakt mig


SOLCELLER PÅ VORES TAGE

OEM Electronics ønsker at bidrage til udvidelsen af bæredygtige energikilder, hjælpe med at bekæmpe klimaændringer og reducere behovet for fossile brændstoffer til elproduktion.Derfor har vi i 2022 installeret solceller på vores bygninger i Tranås, som vil dække ca. 50% af vores årlige behov for elektricitet.


BÆREDYGTIGT BRÆNDSTOF TIL ALLE SKIBSLEVERANCER

OEM Electronics sender varer over havene, og vi ønsker at gøre det på den mest bæredygtige måde. Derfor køber vi nu biobaserede bæredygtige brændstoffer, fremstillet af affaldsmaterialer, til al vores skibsfragt gennem Geodis Sustainable Marine Fuel Setting-programmet.


VORES BÆREDYGTIGHEDSARBEJDE

I 2020 blev der lavet en analyse med fokus på Agenda 2030 og FN's 17 verdensmål blandt vores kunder, leverandører, medarbejdere og ejere. Vi har valgt at fokusere ekstra på fire af verdensmålene, som er udpeget som værende af størst betydning for både OEM Electronics og vores interessenter.

Vi udvikler strategier for at minimere miljøpåvirkningen og styrke bæredygtighedsarbejdet i alle faser. Vi sikrer, at vi og vores leverandører overholder love og regler, og at vi gennem rentabel vækst kan investere i foranstaltninger knyttet til bæredygtighed.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER:

 • Kortlæg miljøpåvirkningen af vores komponenter gennem udvidede leverandørevalueringer.
 • Brug videomøder i kontakt med vores kunder og leverandører.
 • Gennemfør præstationsvurderinger og medarbejderundersøgelser for at definere mangler og sikre, at alle trives. I den seneste undersøgelse havde vi et medarbejdertilfredshedsindeks på 4,2, hvor 5,0 er maksimum.
 • Vi måler vores CO2-aftryk og ønsker at reducere vores klimapåvirkning. Derfor foretages leverancer fra Asien normalt med skib.
 • Ansætter praktikanter for at give dem mulighed for at blive kanaliseret ind i arbejdslivet.

Sammen med vores kunder arbejder vi på at planlægge leverancer, så flest mulige transporter kan afgå med skib fra Asien. Sammen kan vi gøre en stor forskel for et bedre miljø og vælge de transportmidler, der giver et lavere CO2-aftryk. Leverancer med tog påvirker 3-5 gange mere end skib og fly påvirker 90-100 gange mere end skibsfragt.

Her ser du et forenklet beregningseksempel for transporter fra Asien og deres forskellige indvirkning på miljøet:

SKIB

Minimum CO2-aftryk.
Transporttid ca. 8 uger.

TOG

ca. 3-5 gange højere CO2-aftryk end skib.
Transporttid ca. 5 uger

FLY

ca. 90-100 gange højere CO2-aftryk end skib.
Transporttid ca. 1 uge.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

KONTOR - ALLERØD, DANMARK

Engholm Parkvej 4
3450 Allerød

HOVEDKONTOR - TRANÅS, SVERIGE

OEM Electronics AB
Leveringsadresse: Dalagatan 4
573 42 TRANÅS