Kontakt os
Skip to main content

Hvad er en ultrakondensator?

En ultrakondensator er en slags krydsning mellem et genopladeligt batteri og en konventionel kondensator. Ultrakondensatoren har en højere kapacitans end en standardkondensator samtidig med, at den kan oplades og aflades hurtigere end et batteri og kan modstå flere opladningscyklusser.

Ultrakondensator er et andet navn for en EDLC (Electrical Double Layer Capacitor). For at forstå, hvad en EDLC er, kan man starte med at forstå betydningen af navnet. Electrical double layer (elektrisk dobbeltlag) beskriver et overfladefænomen, der består i at "klæbe" ioner til en overflade ved hjælp af kemiske fænomener. Derefter tiltrækkes et andet lag af ioner til det første lag via Coloumbkraften. Dette andet lag kaldes det "diffuse lag".

EDLC indeholder i modsætning til en konventionel kondensator ikke et normal dielektrikum. Det elektriske dobbeltlag fungerer i stedet som dielektrikum.

Hvis man ser på kapacitansformlen, kan man se, at kapacitansen C er direkte proportional med området A og relativ statisk permittivitet ε. Derfor anvendes materiale, hvor stort overfladeareal kan opnås til dannelse af det elektriske dobbeltlag. Afstanden d mellem elektroderne spiller også en stor rolle, men ingen tekniske løsninger, der ikke allerede er brugt til almindelige kondensatorer, er nødvendige for at reducere afstanden i en EDLC.

Hvis du har brug for en ultrakondensator-løsning, kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige pakke eller celle til dit projekt. Takket være en meget erfaren leverandør kan vi tilbyde aktivt balancerende af ultrakondensatorpakker, individuelle celler eller ikke-balancerende pakker. Alt sammen for at sikre dig en fleksibel løsning med optimal ydeevne.

BEREGNINGSEKSEMPEL FOR ENERGIINDHOLD

Energien i en kondensator beregnes efter E=12CV2E=12CV2

Den maksimalt ledige energi, der er tilgængelig i en TPL-10 (10F & 2.7V), er:

Emax=12CV2=1210×2,72≈36JEmax=12CV2=1210×2,72≈36J

Ved EOL anses kondensatoren for at have 80 % af den oprindelige kapacitans

Emax @ EOL=128×2,72≈29JEmax @ EOL=128×2,72≈29J

For at beregne den tilgængelige energi er den mindst tilladte spænding nødvendig, Umin.

F.eks.: Umin = 1,5V @ EOL => Emin=128×1,52≈9JEmin=128×1,52≈9J

Den tilgængelige mængde energi ved EOL bliver derfor

Emax−Emin=29−9J=20J(1J=1ws)


DANIEL NANDORF

Produktansvarig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

KONTOR - ALLERØD, DANMARK

Engholm Parkvej 4
3450 Allerød

HOVEDKONTOR - TRANÅS, SVERIGE

OEM Electronics AB
Leveringsadresse: Dalagatan 4
573 42 TRANÅS